เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย โควิดระบาดหนัก! คมนาคม ประกาศให้ขนส่งทุกประเภท คืนตั๋วช่วงสงกรานต์

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย โควิดระบาดหนัก! คมนาคม ประกาศให้ขนส่งทุกประเภท คืนตั๋วช่วงสงกรานต์

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย กระทรวงคมนาคม ออกประกาศให้หน่วยบริการระบบขนส่งการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อนุญาตให้คืนตั๋วโดยสาร โดยไม่หักคำใช้จ่าย เนื่องจากโควิดระบาด คืนตั๋ว – นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มการกิจด้านการขนส่ง ลงนามในประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการ แนวทางการดำเนินการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ 

มีแนวโน้มทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นวงกว้าง และมีความเป็นไปใด้ว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการระบาดของโรคในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคฯ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการและแนวทาง ดังนี้

1. ให้หน่วยบริการระบบขนส่งการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มมาตรการการอนุญาตให้คืนตั๋วโดยสาร โดยไม่หักคำใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การงดเดินทางก่อน 24 ชั่วโมง เดินทางวันที่ 9 เม.ย. 64 ให้คืนก่อนวันที่ 8 เม.ย. 64 โดยให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชัดเจน

2. กรณีการให้บริการโดยสารระหว่างเมือง และในเมือง ให้เข้มงวดช่องทาง ทางตรวจคัดกรอง และป้องกันดูแลอย่างเข้มงวดที่สุด ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล เพิ่มความถี่ ให้มากที่สุด

3. ให้หมั่นดูแล ทำความสะอาด ทั้งบริเวณทุกผิวสัมผัส ห้องสุขา ช่องแอร์ ให้มากที่สุด โดยให้ทำทุกชั่วโมง

4. ให้ตรวจสอบ คัดกรอง พนักงานผู้ให้บริการ ในทุกระบบ และสวมใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และตรวจสอบอุณหภูมิก่อนให้บริการทุกครั้ง โดยให้ทำสมุดตรวจสอบ อุณหภูมิก่อนและหลังการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดที่สุด

5. ให้ทุกหน่วยงานรายงานรายชื่อและจำนวนข้าราชการ พนักงาน ผู้ติดเชื้อ ทุกวัน ทุกหน่วยงานอย่างเคร่งครัดต่อกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ รวมทั้งมาตรการกำกับ ดูแล ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

หมอธีระ แนะ กลุ่มเสี่ยงโควิด กักตัว หลัง รพ. คนล้น

หมอธีระ แนะนำให้ กลุ่มเสี่ยงโควิด เข้า กักตัว เพื่อเฝ้าดูอาการ ไม่จำเป็นต้องไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล หลัง รพ. เผชิญปัญหาเตียงผู้ป่วยไม่พอ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก พูดถึงกรณีที่ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงขอตรวจโควิดเป็นจำนวนมาก จนทำให้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งไม่สามารถรองรับประชาชนได้ และต้องงดบริการตรวจหาเชื้อนั้น

โดยหมอธีระบุว่า “คนที่มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลขณะนี้ มโหราฬ ดังนั้น คนที่สงสัยตนเอง แต่ไม่มีอาการ ทำง่ายๆ คือ แยกตัวห่างจากคนอื่น ใส่หน้ากาก กันไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย ล้างมือบ่อยที่สุด ไม่เอามือที่อาจติดเชื้อจากตนเองไปป้ายพื้นผิว

กักตัว 14 วัน แม้ตนเองติดเชื้อมา ระหว่างนี้จะหายเองได้ และไม่แพร่เชื้อต่อ ถ้าอยากแน่ใจ ตอนจบอาจจะตรวจก็ได้ แม้ว่าอาจไม่จำเป็น แต่ถ้ามีอาการ รีบแจ้งโรงพยาบาลเพื่อรักษา ดังนั้น ในช่วงที่กักตนเองนี้ ก็ไม่แพร่” ขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนอย่างน้อยหกแห่งที่ประกาศงดให้บริการตรวจหาเชื้อ เนื่องจากไม่สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้น ค่าทางด่วน 2 เส้นทาง : บูรพาวิถี-กาญจนาภิเษก รับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 9-16 เม.ย. 2564 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ทำการประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ (ค่าทางด่วน) ใน 2 สายทางด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

ซึ่งทาง กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษโปรดปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงขอเชิญชวนให้ดาวน์โหลด Application “หมอชนะ” เพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 และสามารถดาวน์โหลด Application “EXAT Portal”เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ และสามารถเรียกใช้งาน Application อื่น ๆ ของ กทพ. อาทิ EXAT Traffic อีกทั้งยังสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ได้อีกช่องทางหนึ่ง

วันนี้ 9 เม.ย. ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก SCB Thailand ระบุว่า ธนาคารขอแจ้งปิดสาขาชั่วคราว (9 เม.ย.64) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย